• gsexpoq004
  • gsexpoq003
  • gsexpoq002

Grupo Solarca Expoquimia

Stand de 100m2 instal·lat a la fira expoquimia 2008 i 2011. L’objectiu principal era fer un stand diàfan, de línies arrodonides que transmitís sensació d’amplitud, aprofitant l’espai de que es disposava.