• webconnect002

Web Grup Connect-EU

Creació de lloc web pel grup de recerca en Catalisi Sostenible de la iniciativa Connect-EU, un programa d’impuls a la participació de Catalunya en el 7è Programa Marc d’R+D+i de la Unió Europea.